Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

Aby dodać wpisy unieszkodliwiania należy uzupełnić wszystkie pola, wybierając (zdefiniowaną w systemie) metodę unieszkodliwiania oraz instalację, uzupełniając masę i numer partii.

unieszkodliwienie odpadów

Edytując wpis unieszkodliwiania możliwa jest edycja wszystkich pól, włącznie z metodami unieszkodliwiania oraz instalacjami.

unieszkodliwianie odpadów
Close Menu