KEWO

Kompleksowa Ewidencja Odpadów

4.7 Unieszkodliwianie

Aby dodać wpisy unieszkodliwiania należy uzupełnić wszystkie pola, wybierając (zdefiniowaną w systemie) metodę unieszkodliwiania oraz instalację, uzupełniając masę i numer partii.

unieszkodliwienie odpadów

Edytując wpis unieszkodliwiania możliwa jest edycja wszystkich pól, włącznie z metodami unieszkodliwiania oraz instalacjami.

unieszkodliwianie odpadów

poprzednie 4.7 Unieszkodliwianie następne