KEWO

Kompleksowa Ewidencja Odpadów

4.6 Odzysk

Aby dodać wpisy odzysku należy uzupełnić wszystkie pola, wybierając (zdefiniowaną w systemie) metodę odzysku oraz instalację, uzupełniając masę i numer partii.

odzysk odpadów

Edytując wpis odzysku możliwa jest edycja wszystkich pól, włącznie z metodami odzysku oraz instalacjami.

odzysk

poprzednie 4.6 Odzysk następne