Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

W myśl wpisu przekazania my jesteśmy właścicielem odpadów i przekazujemy je innemu kontrahentowi (kontrahent odbierający odpad), możemy wykorzystać do tego celu firmę transportującą (w obydwu przypadkach firmy te muszą istnieć jako nasi kontrahenci).

przekazanie odpadu

W edycji wpisu przekazania możemy edytować wszystkie dane podstawowe, jak i dane poszczególnych kontrahentów (przycisk Aktualizuj przywróci dane kontrahentów zapisane w bazie danych).

odpady przekazane

Przed wydrukiem karty przekazania odpadu możemy użyć podglądu wydruku w celu sprawdzenia wszystkich danych.

przekazanie odpadów
Close Menu