Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

Dodając wpisy zbierania możemy określić właściciela odpadów (czyli kontrahenta przekazującego odpady) oraz firmę transportującą (w obydwu przypadkach firmy te muszą istnieć jako nasi kontrahenci).

odpady zbieranie

W edycji wpisu zbierania możemy edytować wszystkie dane podstawowe, jak i dane poszczególnych kontrahentów (przycisk Aktualizuj przywróci dane kontrahentów zapisane w bazie danych).

zbieranie odpadów

Przed wydrukiem karty przekazania odpadu możemy użyć podglądu wydruku w celu sprawdzenia wszystkich danych.

zbieranie odpadów
Close Menu