KEWO

Kompleksowa Ewidencja Odpadów

4.1 Wytworzenie

Jeżeli wpis o wytworzeniu odpadu powstał w wyniku operacji unieszkodliwiania lub odzysku powinien on być poprzedzony wpisem odzysku/unieszkodliwienia (punkty 4.6 i 4.7).

wytworzenie

poprzednie 4.1 Wytworzenie następne