Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

W tym module możemy założyć karty ewidencji dla różnych rodzajów odpadów.

Program umożliwia wprowadzenie w łatwy i szybki sposób następujących czynności w zakresie danego rodzaju odpadu:

  • wytworzenie,
  • zbieranie,
  • odzysk,
  • unieszkodliwienie,
  • przekazanie,
  • odebranie odpadów komunalnych,
  • zbieranie odpadów metali.
karta ewidencji odpadu
Close Menu