KEWO

Kompleksowa Ewidencja Odpadów

4. Moduł KEWO: Ewidencja odpadów

W tym module możemy założyć karty ewidencji dla różnych rodzajów odpadów.

Program umożliwia wprowadzenie w łatwy i szybki sposób następujących czynności w zakresie danego rodzaju odpadu:

  • wytworzenie,
  • zbieranie,
  • odzysk,
  • unieszkodliwienie,
  • przekazanie,
  • odebranie odpadów komunalnych,
  • zbieranie odpadów metali.

karta ewidencji odpadu

poprzednie 4. Moduł KEWO: Ewidencja odpadów następne