Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

Instalacje wykorzystywane są przez firmy prowadzące odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w programie znajduje się sprecyzowana lista typów instalacji. Przy tworzeniu instalacji należy wybrać typ instalacji, nadać kod, nazwę oraz pojemność podaną w Mg/rok (1 Mg [1 megagram] = 1 000 000 g = 1 000 kg).

instalacje
Close Menu