Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

W tym module zarządzamy kontrahentami, pracownikami oraz użytkownikami.

Kontrahenci – podstawowe jednostki, podmioty korzystające w sposób pośredni lub bezpośredni z programu. W bazie danych musi istnieć „Kontrahent główny”, czyli firma, na rzecz której będzie przeprowadzana ewidencja (Twoja firma). Każdy kontrahent musi mieć nazwę, nazwę skróconą, formę działalności, NIP, REGON oraz adres, będący domyślnie adresem głównym.

kontrahent

Firma posiadająca więcej oddziałów może posiadać wiele adresów (np. adres filii lub adres do korespondencji). Kontrahenci mogą mieć również wiele numerów telefonów oraz adresów e-mail. Każdy z numerów, bądź adresów może być przypisany do pracownika, choć jest możliwość dodania telefonu lub adresu, który nie będzie związany z konkretną osobą, np. telefon do działu księgowości, e-mail firmowy.

kotrahenci

Jeżeli współpracujemy z innymi firmami, które chcemy ująć w karcie ewidencji odpadów, możemy dodać kolejnych kontrahentów. Zalecamy przy tym uzupełnić jak najwięcej danych, tak, aby dane kontaktowe partnera mieć zawsze pod ręką.

decyzje

W module „Administracja” istnieje również możliwość uzupełnienia wszystkich decyzji w zakresie gospodarki odpadami, które posiada przedsiębiorstwo. Dzięki temu dane o decyzjach automatycznie uzupełniane są w zestawieniu rocznym. Decyzje mogą dotyczyć między innymi: zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania lub odzysku odpadów, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania.

W wersji rozszerzonej

uzytkownik

Dodając nowego użytkownika należy wypełnić wszystkie wymagane pola, oraz określić rolę jaką będzie pełnił w systemie (Użytkownik lub Administrator). Administrator ma pełne prawa, może zapisywać lub edytować wszystkie dane, natomiast Użytkownik może jedynie przeglądać informacje i drukować karty ewidencji odpadów. Tylko użytkownicy z zaznaczonym polem Aktywny mogą się zalogować.

uzytkownicy
Close Menu