Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

Wybierz z górnego menu opcję „Ewidencja” i przejdź do listy kart ewidencji. W tym module możesz założyć karty ewidencji dla różnych rodzajów odpadów.

Karta ewidencji odpadów - nowa karta.
Karta ewidencji odpadów – nowa karta.

Po kliknięciu na kartę przejdziesz do szczegółów karty odpadów. Program umożliwia wprowadzenie w łatwy i szybki sposób następujących czynności w zakresie danego rodzaju odpadu:

  • wytworzenie,
  • wydobycie,
  • zbieranie,
  • odzysk,
  • unieszkodliwianie,
  • przekazanie,
  • odebranie odpadów komunalnych,
  • zbieranie odpadów metali.
Karta ewidencji odpadów - nowy element karty.
Karta ewidencji odpadów – nowy element karty.

Możesz również skorzystać z filtrów, aby ułatwić sobie pracę. Filtry pozwalają na zdefiniowanie daty (od, do) oraz typu czynności.

Karta ewidencji odpadów - filtry.
Karta ewidencji odpadów – filtry.

Przed wydrukiem możesz zdecydować, jaki adres ma pojawić się na wydruku. Wystarczy wybrać go z dostępnej listy.

Karta ewidencji odpadów - przygotowanie wydruku.
Karta ewidencji odpadów – przygotowanie wydruku.

Podgląd wydruku karty ewidencji odpadów ułatwia weryfikację ewidencji.

Karta ewidencji odpadów - wydruk.
Karta ewidencji odpadów – wydruk.

Wytworzenie >

Close Menu