Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

Z przykrością zawiadamiamy, że podjęliśmy decyzję o nie implementowaniu w programie KEWO systemu BDO, który będzie obowiązywał przedsiębiorców od stycznia 2020 roku. Decyzję podjęliśmy z uwzględnieniem aktualnej wiedzy na temat nowego systemu BDO, po przenalizowaniu dostarczonej 5 listopada 2019 API (jeszcze nie w pełni działającej) i po konsultacjach z przedsiębiorstwami.

Program KEWO będzie nadal działał i będzie umożliwiał korzystanie z funkcjonalności, które obejmują rok 2019 (oraz poprzednie lata), wraz z możliwością tworzenia kart KPO, KEO oraz „Zestawienia rocznego”. Nie ulegają zmianie warunki świadczenia usługi, ani żadne parametry. Ewidencja na rok 2020 nie będzie już jednak wspierana.

Więcej we wpisie: http://www.kewo.com.pl/2019/11/28/program-kewo-bez-wsparcia-bdo/

Informacja dla użytkowników wersji 3.0

KEWO w wersji 3.0.0 działa w przeglądarce internetowej i nie wymaga instalacji na komputerze klienckim. Zapewnia wsparcie ewidencji na lata 2015 – 2019.

Uwaga! Program nie wspiera BDO, czyli ewidencji na 2020. Więcej na stronie http://www.kewo.com.pl/2019/11/28/program-kewo-bez-wsparcia-bdo/

Informacja dla użytkowników poprzedniej wersji 2.0

Jeżeli byłeś użytkownikiem KEWO wersji 2.0.0, to możesz zalogować się również do nowej wersji i w niej pracować bez konieczności zakładania nowego konta. Wszystkie Twoje dane zostały przeniesione do nowej bazy w dniu 07.03.2019.

Pamiętaj, że wciąż możesz jeszcze korzystać ze starej wersji KEWO. Będzie ona dostępna do dnia 29.02.2020. Jednakże dane, które wpiszesz do KEWO w wersji 2.0.0 nie będą już nigdy przenoszone do wersji 3.x.x i odwrotnie.

Wszelkie dodatkowe informacje o poprzedniej wersji znajdziesz na stronie KEWO wersja 2.0.0.

Close Menu